Synsplanlægning

Synsplanlægning er udviklet til at administrere alt omkring syn, både ved ind- og fraflytning.

Udgangpunkt for planlægning af syn er synslisten, der giver et overblik over de kommende flytninger. Fraflytningsliste er sorteret i fraflytningsdatoorden med de tidligste fraflytninger først og tilsvarende er indflytningslisten sorteret med de tidligste indflytninger først.

Systemet indeholder en lang række muligheder for udskrivning. Eksempelvis kan der ved indkaldelse til fraflyttersyn, automatisk, udskrives synsrapport og breve/mails til fraflyttere, forsyningsselskaber, varmemestre m.f.

Ved indkaldelse til tilflyttersyn kan der ligeledes, automatisk, udskrives breve til tilflyttere, indflytningsrapport samt fejl- og mangelliste.

Synsmodulet er integreret med elektronisksyn.