Flytning.

Når en beboer opsiger sit lejemål, registreres opsigelses- og fraflytningsdatoen.
Ud fra disse datoer og opsigelsesvarslet beregnes frigørelsesdatoen.

Det er også muligt allerede på dette tidspunkt, at planlægge fraflyttersynet, hvis forretningsgangen tillader det.

I forbindelse med opsigelsen er det muligt at udskrive en række dokumenter bl.a. opsigelsesanerkendelse og eventuelle synspapirer.

Opsigelser og indflytninger er integreret med "Huslejeregisteret" så disse indberettes automatisk.