Realkredit integration

Modulet er baseret på et EDI format udviklet af realkreditinstitutterne og giver mulighed for at modtage elektroniske opkrævninger fra realkreditinstitutter. Disse kan benyttes til "forhåndskontering" og dermed automatisk bogføring i finansbogholderiet.

Modulet omfatter også:
- lånebudgetter
- årsopgørelser
- refinansieringer

Kontoplanen kan tilrettelægges sådan, at årsopgørelserne afstemmes automatisk mod finansbogholderiet og lånebudgetterne kan indlæses i budgetmodulet.