Time- og sagsstyring

Modulet giver mulighed for at registrere time- og ordresedler fra ansatte. De forskellige time kategorier (alm., overarbejde 50 og 100% o.s.v.) kan registreres. Herunder også sygdom, ferie m.v.

Der kan oprettes standard timepriser til udfakturering og standard kostpriser til dækningsbidrag beregninger.

Registreringer til udfakturering kan overføres til faktureringssystemet, og der kan udskrives kontrollister efter brugerens egen specifikation.

Ligeledes kan der udskrives arbejdstidskontroliste med specifikation af medarbejderens præsterede arbejdstid til kontrol op mod lønsystemet. Time-/sagsstyring kan også integreres direkte med lønmodulet så arbejdstiden kan overføres til medarbejderens løn.