Løn

Lønsystemet er udviklet til at administrere alt, hvad der kræves af et moderne lønbogholderi i en ejendomsadministration.

Der er mulighed for beregning af forud / bagud løn til måneds-, 14 dages- og timelønnede medarbejdere. Ligesom der er mulighed for flextidsregistrering og ferie- og fridagsstyring.

Lønsystemet giver mulighed for en meget høj specifikationsgrad på lønsedlerne, via de 999 lønarter der er til rådighed pr. lønnummer.

Det er muligt at arbejde med lønskalaer og automatiske anciennitetsskift.

Ved lønkørsel beregnes ATP, arbejdsmarkedsbidrag, skat, pensionsordninger, feriepenge og eventuelt løntilbageholdelse automatisk. I forbindelse med lønkørslen dannes alle nødvendige posteringer til finansbogholderiet.

De dannede løntransaktioner kan sendes til NETS via fil upload. Nets sørger for lønudbetalingerne og afregning til SKAT og pensionsselskaber.

Lønsedler kan udskrives på fortrykte formularer, eller de kan sendes til medarbejderen via e-mail. Udskrevne lønsedler arkiveres elektronisk til eget brug. Det er således muligt, at få vist og gendudskrevet gamle lønsedler.

Lønsystemet indeholder alle de programmer, der skal bruges i forbindelse med indsendelse af lønoplysninger til Danmarks Statistik.