Udlejning

Udlejningssystemet giver mulighed for administrationen af ansøgere og medlemmer. Fra indgangsmenuen er der nem adgang til de underliggende menuer og programmer. Indgangsmenuen giver også adgang til udskrivnings- og søgeprogrammer i både Husleje- og Økonomisystemet.
Ved hjælp af medlems- / ansøgerkartoteket kan der foretages søgning efter udlejningscirkulæret og foreningens vedtægter, med udskrift af tilbudsbreve og udkast til kontrakt. Oprettes søgegrupper, kan disse refereres som søgefelter på medlemmer. Medlemmer med disse søgegrupper vil herefter komme med på udskriften, når der køres tilbudsliste for et lejemål, der tilhører denne søgegruppe.

De nødvendige oplysninger hentes fra lejemålskartoteket, afdelingskartoteket og medlems- / ansøgerkartoteket. Systemet giver også mulighed for opkrævning af ventelistegebyrer, samt opdatering af betalinger via kommunikation og disketter.
Ved ansøgning om boligstøtte kan der udskrives en attestation til boligstøtte. Denne kan også udskrives sammen med kontrakten / ungdomsboligkontrakten.
Det er hurtigt og let overskueligt, at forespørge på medlemmer. Ved et tastetryk får man medlemmetskartotekskort frem på skærmen. Heraf fremgår bl.a. indmeldelsesdato, arkivdato, nuværende bolig, søgegrupper og antal tilbud samt anciennitet på disse tilbud.