Husleje

Huslejesystemet indeholder alle funktioner til administrationen af boliger.

De administrative rutiner er kendetegnet ved enkel betjening med få manuelle inddata.

I Huslejesystemet findes forskellige registrerings- og udskrivningsmuligheder. Blandt andet kan nævnes; korrespondanceadresse, dobbelte lejemål, advistekster, telefonnumre og beboerhenvendelser. På udskriftssiden blandt andet; flyttestatistikker, prislister, tomgangslister, beboerlister og beløbskodelister.

Standardmodulet indeholder blandt andet funktioner som flytning, huslejeopkrævning, lejeforhøjelser, betalingskontrol, varmeafregning og kartotekskort. Integrationen med specialmodulet Image gør, at det blot tager et øjeblik at finde eksempelvis kontrakter, korrespondancer og andet indscannet materiale frem.