Lejeforhøjelser.

Forhøjelser kan lægges ind i WebBolig til fremtidig opkrævninger. Forhøjelsen kan beregnes med tilbagevirkende kraft og dermed reguleres med en engangsopkrævning.


Udsnit af billedet til beregning og opdatering af huslejeforhøjelser.
 

Når forhøjelserne er opdateret i WebBolig, kan der udskrives varslingsbreve til beboerne. Brevene udskrives via en tekstbehandlingsskabelon.
Hvis beboeren har accepteret elektronisk udveksling af informationer, kan forhøjelsesbrevet sendes som vedhæftet fil til en e-mail.


Udsnit af billedet med valg af skabelon.

Forhøjelsesbrevet arkiveres automatisk på beboerens kartotekskort.