Faktureringssystemet

Faktureringsmodulet gør det muligt, at fakturere forbrug af varer og timer fra Håndværkerafdelingen til afdelinger eller debitorer (fraflyttere, beboere).

Modulet indeholder et varekartotek, hvor lagerantal kan opdateres ved indkøb og automatisk nedskrives ved salg.

Modulet giver foruden genbestillingslister også mulighed for udskrivning af lageroptællingsliste, varelabels og søgning / udskrivning af arkivfakturaer.

Faktureringssystemet er integreret med Økonomisystemet. Det er derfor muligt, at oprette fakturaer ud fra udstedte rekvisitioner. Ved fakturaudskrivning dannes automatisk bogføring (inklusiv moms konteringen) til bogføring i Økonomisystemet. Oprettede rekvisitioner afkvitteres herved automatisk.

Efter udskrivning og bogføring er det muligt, via det elektroniske arkiv, at se fakturaer via "Forespørgsel på kontokort" direkte på den enkelte bogføringstransaktion.