WebBolig Dokumenter

Modulet WebBolig Dokumenter gør det muligt at oprette og arkivere dokumenter på den enkelte beboers kartotekskort. WebBolig Dokumenter tager sig af navngivning og arkivering, så behøver brugeren kun at tænke på hvilken beboer, der skal skrives til.

Oprettelse af nye dokumenter gøres ud fra en skabelon der indeholder de nødvendige flettefelter f.eks. navn, adresse m.v. Herefter kan brugeren benytte de almindelige faciliteter i pc programmet til fremhævning, spalter, udskrivning etc.

Med WebBolig Dokumenter har man mulighed for en fuldstændig historik over korrespondancen til den enkelte beboer, idet der automatisk arkiveres breve fra andre WebBolig programmer f.eks. rykkerbreve, forhøjelsesbreve og forbrugsafregningsbreve og nu altså også individuelle dokumenter på den enkelte beboers kartotekskort.


Udsnit af listen over breve til en beboer. Bemærk ikonerne for dokumenttypen og ikonet for at dokumenterne er låst mod redigering.