Forbrugsregnskaber.

Varmeafregninger fra eksterne samarbejdspartnere modtages og indlæses elektronisk i WebBolig.

WebBolig udbetaler/opkræver automatisk over de kommende måneders huslejeopkrævning. Afregning på fraflyttede beboere overføres til debitorstyringen, hvorfra det er muligt at udbetale eventuelle tilgodehavender eller opkræve eventuel gæld.

WebBolig indeholder også mulighed for, at danne egne varmeafregninger efter flere typer af målere. b.la. m³-målere, MWh-målere og digitalemålere. De digitale målere kan være med elektronisk aflæsning og direkte opdatering i WebBolig til senere afregning.

Det er også muligt at lave egne el- og vandregnskaber i WebBolig.

.