Huslejerykker

De dannede opkrævninger fra huslejekørslen opdateres i restancekartoteket. Elektronisk opdaterede og manuelt indtastede indbetalinger opdateres automatisk løbende i restancekartoteket.

Til beboerer, der ikke betaler rettidigt, kan der sendes et rykkerbrev. WebBolig holder styr på overskridelse af betalingsfrister, tidligere restancer, ikke pengepligtige ydelser mv. Der pålægges automatisk gebyrer og renter i henhold til gældende lovgivning.

Rykkerbrevet arkiveres automatisk på beboerens kartotekskort.