Beboerkartotekskort

På et beboerkartotekskort kan alle væsentlige data omkring en beboer findes. Beboerkartotekskortet giver et let overskueligt og fuldstændigt overblik over transaktioner, der er tilknyttet den enkelte beboer. Det er muligt at se, hvilke opkrævninger der er foretaget, hvornår de er betalt, om der er restance og om der er rykket for skyldige beløb.

Kartotekskortet viser ligeledes hvilke beløb, der knytter sig til lejemålet og hvilke der knytter sig til beboeren.

Af kartotekskortet fremgår også fremtidige og historiske forhøjelser.

Telefonsamtaler med en beboer kan registreres med eksempelvis forbrugt tid, emne og bruger. På denne måde kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvad der er diskuteret, hvem beboeren har talt med og hvornår. Samtidigt kan registreringer anvendes til sagsstyring af telefonsamtalerne, og den enkelte medarbejder kan få overblik over, hvad der skal følges op på.

Alle breve skrevet til beboeren fra WebBolig arkiveres automatisk under beboer kartotekskort.

Har man specialmodulet Image, kan man via beboerkartotekskort få en oversigt over alle dokumenter, der knytter sig til beboeren og/eller lejemålet. Det indscannede kan eksempelvis være kontrakter, bankgarantier, klager og opsigelser.

Med en komplet dokumentløsning er store arkivskabe med beboermapper ikke længere nødvendige. Alle dokumenter kan findes direkte på beboerkartotekskort.