MobilePay

MobilePay Invoice er en integreret del af WebBolig.

Med MobilePay Invoice kan du nemt og direkte fra WebBolig sende en opkrævning af hvilken som helst type til en bruger af MobilePay.
Der er automatisk afkvittering og bogføring, når brugeren enkelt "swiper" sin betaling. 

MobilePay Invoice er derfor et godt supplement til opkrævning af huslejer, flytteafregninger, nøgler, vaskekort, fælleshuse m.v.