Tilbudsstyring

Tilbudsstyringen benyttes, som navnet antyder, til at styre boligtilbudsgivningen.

Efter et lejemål er opsagt, benyttes tilbudsstyringen til at få tildelt boligen til en ny lejer. Ud fra de boligtyper ansøgere søger dannes en tilbudsliste.

Ud fra den dannede tilbudsliste vælges det antal ansøgere, der skal have boligtilbud. Boligtilbuddet sendes f.eks. via e-mail til modtageren evt. med en smsbesked om, at der er fremsendt et boligtilbud.

Ansøgeren kan via WebSite se og besvare sine boligtilbud.

Efter svarfristens udløb udskrives der kontrakt til den nye beboer og tilbudslisten arkiveres.


En ansøger i restance fremhæves med rødt på oversigten.