Regnskab

Regnskabsmodulet giver mulighed for oprettelse af regnskabsopstilling i regneark, som kan laves med noter, specifikationer og sammendrag.

Det er muligt, at definere hver linie i regnskabet med nummer og tekst, samt hvilke konti fra finanssystemet, der skal indgå i de tilhørende beløb. Når et regnskabsudskrift er oprettet, kan det anvendes igen og tilrettes efterhånden som ændringer ønskes.

Der er desuden mulighed for rekapitulation af flere afdelinger. Regnskabsmodulet giver også mulighed for udskrivning af perioderegnskab. Ligesom der kan udskrives regnskab for indeværende eller sidste år. Der kan dannes måneds- / perioderegnskab så tit man ønsker det.

Ved indberetning til Landsbyggefonden anvendes også regnskabsmodulet. På de almindelige lbf koder angiver man kontoplanens sammenhæng til Landsbyggefondens regnskabsidenter. Det betyder, at man kan anvende sin normale regnskabsopstilling til at danne de regnskabstal, der skal indberettes til Landsbyggefonden.