Budget

Budgetmodulet er integreret med regneark. 

Der er en række muligheder for import og opdatering af budgettal på en automatiseret måde. Budgettal kan f.eks beregnes på baggrund af given mængde gange pris pr. enhed.

Budget modulet danner selv en automatisk fordeling af budgettallen f.eks. som 1/12 dele, 1/4 dele, en selvvalgt fordeling eller efter sidste års regnskabstal.


Selve budgetteringen foregår i regneark.