Image Faktura og OIO

Modulet indeholder muligheder for indscanning af fakturaer og import af oioubl fakturaer.

De indscannede fakturaer kædes sammen med posteringer i bogholderiet og kan ses direkte fra finans-, debitor- og kreditorkontokortene.

Ved indexeringen (der er føste behandling af det skannede bilag) udnyttes datafangst i videst muligt omfang, for derigennem at automatisere så mange af arbejdsgangene som muligt.

Efter indexeringen findes der en række avancerede procedurer, der kan bogføre eller distribuere en faktura til godkendelse efter forskellige godkendelsesregler.

Under hele forløbet er det muligt, for godkendere, at få vist det skannede, når der er brug for det. Samtidig giver skanning af fakutarer en ny gennemsigtighed i organisationen, da man altid via WebBolig kan se, hvor en given faktura afventer godkendelse.


Oversigten over fakturaer til indexering.