Finans

WebZonen indeholder bl.a. følgende muligheder:

Det er muligt at se finanskonti med saldi, budgettal, restbudget mv. Oversigterne kan begrænses, så det kun er muligt at se konti med relevans for den enkelte medarbejder.

Medarbejdere kan oprette rekvisitioner, der opdateres i WebBolig og derfra sendes til leverandøren, fuldt ud automatiseret.

Medarbejdere kan godkende fakturaer, der sendes til videre godkendelse eller direkte bogføring i WebBolig