Bolig

WebZonen indeholder bl.a. følgende muligheder:

Lister boliger og lejere i afdelinger

Medarbejdere kan oprette og vedligeholde et hvidevarekartotek

Medarbejdere kan oprette arbejdssedler til styring af job, der ikke kræver en håndværker. Svarer til interne rekvisitioner.

Medarbejdere kan indtaste målerforbrug og følge med i afvigelser

Medabejdere kan se en lang række informationer om lejemålet og lejeren.