Ledige boliger

Ledige boliger kan opdateres i WebBolig og automatisk slås op i WebSite. Alle informationer vedr. lejemålet inkl. tegningsmateriale opdateres automatisk.

Det er muligt at tilføje f.eks. billeder fra lejemålet, hvis det ønskes. Når billederne er gemt, genbruges de automatisk hvis lejemålet igen skulle blive ledigt.