Interessenter

Folkevalgte, ejendomsfunktionærere, medarbejdere m.fl. kan automatisk opdateres fra WebBolig. Med Interessent integrationen vedligeholder administrationen blot interessentkartoteket i  WebBolig og herefter er WebSite opdateret med de seneste bestyrelser, repræsentantskab o.s.v.