FO Ledige boliger

Ledige boliger kan opdateres i WebBolig FO og automatisk slås op i WebSite FO. Alle informationer vedr. lejemålet inkl. tegningsmateriale opdateres automatisk.

Det er muligt at tilføje f.eks. billeder fra lejemålet, hvis det ønskes. Når billederne er gemt, genbruges de automatisk hvis lejemålet igen skulle blive ledigt.


Eksempel på visning af ledige lejemål