FO Tilbudsstyring

FO Tilbudsstyringen benyttes, som navnet antyder, til at styre boligtilbudsgivningen.

Efter et lejemål er opsagt benyttes tilbudsstyringen til at få tildelt boligen til en ny lejer. Ud fra de boligtyper ansøgere søger dannes en tilbudsliste.

Ud fra den dannede tilbudsliste vælges det antal ansøgere, der skal have boligtilbud. Boligtilbuddet sendes f.eks. via e-mail til modtageren evt. med en sms besked om, at der er fremsendt et boligtilbud.

Ansøgeren kan via FO WebSite se og besvare sine boligtilbud.

Efter svarfristens udløb udskrives der kontrakt til den nye beboer og tilbudslisten arkiveres. Selve kontrakten udskrives fra det daglige administrationssystem f.eks. WebBolig eller et lignende system.

FO tilbudstyring gør det også let, at få et overblik over lejemål i tilbud for den enkelte afdeling eller for en hel boligadministration via de indbyggede oversigter.